Code loại bỏ domain trước link script và style WordPress
 1. Home
 2. Chức năng
 3. Code loại bỏ domain trước link script và style WordPress
admin 2 tháng trước

Code loại bỏ domain trước link script và style WordPress

Dưới đây là đoạn code loại bỏ domain trước link script cũng như style cho WordPress
Ví dụ: “https://domain.com/wp-content/themes/fox/inc/css/blocker.css” sau khi loại bỏ chỉ còn “/wp-content/themes/fox/inc/css/blocker.css”.

Code functions

Bạn sao chép đoạn code bên dưới dán vào file functions.php trong thư mục theme mà bạn đang sử dụng là xong.

// loại bỏ domain trước liên kết js và css
function fox_remove_domain_from_assets($url) {
$current_domain = home_url();
// Kiểm tra nếu domain trong liên kết khớp với domain hiện tại của website
if (strpos($url, $current_domain) !== false) {
$url = str_replace($current_domain, '', $url);
}
return $url;
}
add_filter('script_loader_src', 'fox_remove_domain_from_assets');
add_filter('style_loader_src', 'fox_remove_domain_from_assets');

Mua Foxtheme ngay nào
90 lượt xem | 2 bình luận
Lên ý tưởng và thực hiện đam mê
Hãy mua Foxtheme nếu bạn cảm thấy thích hoặc hợp với gu thẩm mỹ của chính mình :)
  1. admin
   @Nghĩa
   ẩn đi tác dụng là gì admin nhỉ?

   không có tác dụng gì cả, chia sẻ vui thôi bạn

Avatar

Cloud