Ra mắt thử nghiệm plugin Foxtool miễn phí dành cho WordPress
Code loại bỏ domain trước link script và style WordPress
  1. Home
  2. Blog
  3. Code loại bỏ domain trước link script và style WordPress
admin 11 tháng trước

Code loại bỏ domain trước link script và style WordPress

Dưới đây là đoạn code loại bỏ domain trước link script cũng như style cho WordPress
Ví dụ: “https://domain.com/wp-content/themes/fox/inc/css/blocker.css” sau khi loại bỏ chỉ còn “/wp-content/themes/fox/inc/css/blocker.css”.

Code functions

Bạn sao chép đoạn code bên dưới dán vào file functions.php trong thư mục theme mà bạn đang sử dụng là xong.

// loại bỏ domain trước liên kết js và css
function fox_remove_domain_from_assets($url) {
$current_domain = home_url();
// Kiểm tra nếu domain trong liên kết khớp với domain hiện tại của website
if (strpos($url, $current_domain) !== false) {
$url = str_replace($current_domain, '', $url);
}
return $url;
}
add_filter('script_loader_src', 'fox_remove_domain_from_assets');
add_filter('style_loader_src', 'fox_remove_domain_from_assets');

Mua Foxtheme ngay nào
209 lượt xem | 2 bình luận
Lên ý tưởng và thực hiện đam mê
Hãy mua Foxtheme nếu bạn cảm thấy thích hoặc hợp với gu thẩm mỹ của chính mình :)

Chức năng bình luận hiện chỉ có thể hoạt động sau khi bạn đăng nhập!

Cloud
Trò chuyện
Tác giả Fox Theme