Plugin download nhảy giây khi click vào cho WordPress
  1. Home
  2. Plugin
  3. Plugin download nhảy giây khi click vào cho WordPress
admin 4 tháng trước

Plugin download nhảy giây khi click vào cho WordPress

Giới thiệu GGET PRO

Plugin Shortcode GGET PRO có chức năng tạo ra một nút download, khi người dùng click vào nút sẽ có thời gian đếm ngược trong vòng bao nhiêu giây, khi số giây kết thúc, bạn sẽ nhận được liên kết tải về hoặc tự động chuyển hướng đến site cần tải. Ngoài ra đối với link từ Google Drive (file không bị quét virus), thì nó sẽ tự động get link và tạo ra link tải về trực tiếp.

Chức năng

  • Nhấn nút và chờ thời gian tải về.
  • Thay đổi màu sắc, ký tự, thời gian cho nút.
  • Chế độ tự động thời gian sau mỗi lần tải trang (hạn chế 1 phần Google phát hiện người dùng truy cập vào link quá nhiều).
  • Chế độ theo dõi người dùng, nếu người dùng không sử dụng màn hình lúc chờ nhảy giây nút sẽ ngừng nhảy.
  • Có thể tải về file trực tiếp từ Google Drive nếu file không bị quét virus.
  • Có thể chuyển đến link sau khi nhảy giây xong hoặc chỉ hiển thị link sau khi nhảy giây xong.

Mua Foxtheme ngay nào
Chia sẻ tập tin
325 lượt xem | 0 bình luận
Lên ý tưởng và thực hiện đam mê
Hãy mua Foxtheme nếu bạn cảm thấy thích hoặc hợp với gu thẩm mỹ của chính mình :)

Avatar

Cloud