Ra mắt thử nghiệm plugin Foxtool miễn phí dành cho WordPress
Chia sẻ code hiển thị menu khi click chuột phải vào trang web
 1. Home
 2. Chức năng
 3. Chia sẻ code hiển thị menu khi click chuột phải vào trang web
admin 7 tháng trước

Chia sẻ code hiển thị menu khi click chuột phải vào trang web

Nếu bạn thử click chuột phải vào trang chủ Foxtheme sẽ có một menu hiển thị với nội dung cùng với liên hệ đã được thiếp lập sẵn, điều này giúp cho người dùng tương tác với trang web của bạn, cũng như dễ dàng đưa ra liên hệ của bạn cho người dùng dễ dàng liên lạc

Xem qua code khi click chuột phải

Cách đưa chức năng vào WordPress

Sao chép toàn bộ code bên dưới dán vào file functions.php trong thưc mục theme đang sử dụng là xong

function fox_menu_phai() {
ob_start(); ?>
<div id="contextMenu" class="context-menu">
  <ul>
   <li ><a title="Mua ngay" href="/login">Mua ngay</a></li>
   <li ><a title="Tài liệu" href="/tai-lieu">Tài liệu</a></li>
   <li ><a title="Tài nguyên" href="/tai-nguyen">Tài nguyên</a></li>
  </ul>
  
  <!-- đoạn này là tạo chức năng copy text và new tab + copy link -->
  <ul>
	 <li id="copycontent">
		<button title="Sao chép" onclick="copySelectedText()"><i class="fa-sharp fa-regular fa-copy"></i> Sao chép</button>
	 </li>
	 <li id="opencopyItem" style="display: none;">
     <button onclick="copyLink()"><i class="fa-regular fa-copy"></i> Sao chép link</button>
   </li>
   <li id="openNewTabItem" style="display: none;">
     <button onclick="openNewTab()"><i class="fa-regular fa-plus"></i> Mở tab mới</button>
   </li>
	</ul>
  
  <!-- ket thuc chức năng copy text và new tab + copy link -->
  
	<ul class="menu-lh">
   <li ><a title="Messenger" href="https://m.me/adfoxtheme" target="_blank">Messenger</a></li>
   <li ><a title="Telegram" href="https://telegram.me/ihoan" target="_blank">Telegram</a></li>
   <li ><a title="Zalo" href="https://zalo.me/0369355369" target="_blank">Zalo</a></li>
  </ul>
</div>
<style>
.context-menu {
  display: none;
  position: absolute;
  background-color: #fff;
  padding: 15px;
  z-index: 999;
  border-radius: 10px;
  width: 170px;
  box-shadow: 0px 0px 7px #00000038;
 	animation: popup 0.5s;
}
.context-menu ul {
  list-style-type: none;
  margin: 0px;
  padding: 0px;
}
.context-menu button {
  border: none;
  width: 100%;
  background: none;
  text-align: left;
  padding: 0px;
  display: grid;
}
.context-menu a{
	text-decoration: none;
}
#contextMenu ul li {
  padding:5px 10px;
}
#contextMenu ul li:hover{
	background:#ccc;
	padding:5px 10px;
	border-radius:7px;
}
#contextMenu ul li i{
	margin-right:7px;
	color:#0c0;
}
ul.menu-lh {
  border-top: 2px solid #ccc;
  padding-top: 10px;
  margin-top: 10px;
}
</style>
<script>
// chuc nang chinh
document.addEventListener('contextmenu', (event) => {
 event.preventDefault();
 const contextMenu = document.getElementById('contextMenu');
 const mouseX = event.clientX + window.pageXOffset;
 const mouseY = event.clientY + window.pageYOffset;
 const pageWidth = document.body.scrollWidth;
 const pageHeight = document.body.scrollHeight;
 const menuWidth = contextMenu.offsetWidth;
 const menuHeight = contextMenu.offsetHeight;
 let adjustedX = mouseX;
 let adjustedY = mouseY;
 if (mouseX + menuWidth > pageWidth) {
  adjustedX = pageWidth - menuWidth;
 }
 if (mouseY + menuHeight > pageHeight) {
  adjustedY = pageHeight - menuHeight;
 }
 contextMenu.style.display = 'block';
 contextMenu.style.top = `${adjustedY}px`;
 contextMenu.style.left = `${adjustedX}px`;
});
document.addEventListener('click', () => {
 const contextMenu = document.getElementById('contextMenu');
 contextMenu.style.display = 'none';
});


// open new tab va copy link
let selectedLink = null;
function showOpenNewTabButton(x, y) {
  const openNewTabItem = document.getElementById('openNewTabItem');
	const opencopyItem = document.getElementById('opencopyItem');
  if (selectedLink) {
    openNewTabItem.style.display = 'block';
		opencopyItem.style.display = 'block';
    openNewTabItem.innerHTML = `<button onclick="openNewTab()"><i class="fa-regular fa-plus"></i> Mở tab mới</button>`;
		opencopyItem.innerHTML = `<button onclick="copyLink()"><i class="fa-regular fa-copy"></i> Sao chép link</button>`;
    openNewTabItem.style.top = `${y}px`;
    openNewTabItem.style.left = `${x}px`;
  } else {
    openNewTabItem.style.display = 'none';
		opencopyItem.style.display = 'none';
  }
}
function openNewTab() {
  window.open(selectedLink, '_blank');
}
function copyLink() {
  const linkTextArea = document.createElement('textarea');
  linkTextArea.value = selectedLink;
  document.body.appendChild(linkTextArea);
  linkTextArea.select();
  document.execCommand('copy');
  document.body.removeChild(linkTextArea);
  console.log('Đã sao chép:', selectedLink);
}
document.addEventListener('contextmenu', (event) => {
  const target = event.target;
  if (target.tagName === 'A' || target.closest('a')) {
    selectedLink = target.tagName === 'A' ? target.href : target.closest('a').href;
  } else if (target.tagName === 'BUTTON' || target.closest('button')) {
    const buttonElement = target.tagName === 'BUTTON' ? target : target.closest('button');
    const onclickAttribute = buttonElement.getAttribute('onclick');
    if (onclickAttribute) {
      const urlMatch = onclickAttribute.match(/location.href=['"](.*?)['"]/);
      if (urlMatch && urlMatch[1]) {
        selectedLink = urlMatch[1];
      }
    }
  } else {
    selectedLink = null;
  }
  showOpenNewTabButton(event.clientX, event.clientY);
});
document.addEventListener('click', () => {
  selectedLink = null;
  showOpenNewTabButton(0, 0);
});

// sao chep text
function copySelectedText() {
	const content = document.getElementById('content');
	const selectedText = window.getSelection().toString();
	if (selectedText) {
		const dummyTextArea = document.createElement('textarea');
		dummyTextArea.value = selectedText;
		document.body.appendChild(dummyTextArea);
		dummyTextArea.select();
		document.execCommand('copy');
		document.body.removeChild(dummyTextArea);
		console.log('Đã sao chép:', selectedText);
	} 
}
const copycontent = document.getElementById('copycontent');
document.addEventListener('selectionchange', () => {
  const selectedText = window.getSelection().toString();
  if (selectedText) {
    copycontent.style.display = 'block';
  } else {
    copycontent.style.display = 'none';
  }
});
</script>
<?php 
echo ob_get_clean();
}
add_action( 'wp_footer', 'fox_menu_phai' );

Sửa lại html theo ý bạn rồi lưu lại để thưởng thức thành quả nhé

Mua Foxtheme ngay nào
1014 lượt xem | 20 bình luận
Lên ý tưởng và thực hiện đam mê
Hãy mua Foxtheme nếu bạn cảm thấy thích hoặc hợp với gu thẩm mỹ của chính mình :)
   1. Danh
    @admin
    để rãnh viết thêm xem sao. keke

    Em chờ tin vui từ a 😂 vì bỏ mấy cái cơ bản đó thì trải nghiệm người dùng sẽ ko tốt lắm

    1. admin
     @Danh
     Em chờ tin vui từ a 😂 vì bỏ mấy cái cơ bản đó thì trải nghiệm người dùng sẽ ko tốt lắm

     Xem demo tại foxtheme nha. keke

  1. admin
   @Nguyễn Minh Hùng
   web ông làm đẹp thật.Chức năng này tui thấy hay phết.

   Tại web đang xài chức năng này nên chia sẻ cho ai cần, thấy nhiều web cũng làm rồi nên bắt chước thôi

   1. Nguyễn Minh Hùng
    @admin
    Tại web đang xài chức năng này nên chia sẻ cho ai cần, thấy nhiều web cũng làm rồi nên bắt chước thôi

    Cảm ơn ông đã chia sẻ

 1. Tan

  Mình biết có hơi mạo muội nhưng ad có thể share code lịch âm dương với thời tiết bên sidabar không ạ

 2. Cường

  bị lỗi này anh ạ
  Your PHP code changes were rolled back due to an error on line 226 of file wp-content/themes/napuny/functions.php. Please fix and try saving again.

  syntax error, unexpected '}', expecting end of file

 3. Dũng V

  Ad cho mình hỏi chút là mình đang sử dụng theme soledad ý, mình có thêm code vào trang như hd trong bài của ad tuy nhiên nó chỉ hiển thị khi mình đang đăng nhập admin thôi(kiểu thẩm tinh thần ý). Khi mình thoát hẳn ra hoặc vào 1 tab mới chỗ khác thì click vào nó không hiện menu. Có cách khắc phục vấn đề trên không ad?

  1. admin
   @Dũng V
   Ad cho mình hỏi chút là mình đang sử dụng theme soledad ý, mình có thêm code vào trang như hd trong bài của ad tuy nhiên nó chỉ hiển thị khi mình đang đăng nhập admin thôi(kiểu thẩm tinh thần ý). Khi mình thoát hẳn ra hoặc vào 1 tab mới chỗ khác thì click vào nó không hiện menu. Có cách khắc phục vấn đề trên không ad?

   lỗi của bạn có thể liên quan tới cache, thường các plugin cache nó sẽ không cache nếu bạn đang đăng nhập admin. việc của bạn là vào plugin tăng tắc xóa cache đi, tiếp theo xáo cache trình duyệt nếu cần

   1. Dũng V
    @admin
    lỗi của bạn có thể liên quan tới cache, thường các plugin cache nó sẽ không cache nếu bạn đang đăng nhập admin. việc của bạn là vào plugin tăng tắc xóa cache đi, tiếp theo xáo cache trình duyệt nếu cần

    Lúc đầu mình cũng nghĩ thế nên mình thêm code xong thì mình có xóa và tắt cả plugin cache đi rồi ad nhưng vẫn không được. Ra trình duyệt khác chuột phải vào nó chỉ hiện mặc định như khi chưa thêm code thôi.

    1. admin
     @Dũng V
     Lúc đầu mình cũng nghĩ thế nên mình thêm code xong thì mình có xóa và tắt cả plugin cache đi rồi ad nhưng vẫn không được. Ra trình duyệt khác chuột phải vào nó chỉ hiện mặc định như khi chưa thêm code thôi.

     Vậy thử xem có dán trong hàm nào check admin không, chứ mình test trên các theme khác bình thường mà

     1. Dũng V
      @admin
      Vậy thử xem có dán trong hàm nào check admin không, chứ mình test trên các theme khác bình thường mà

      Không ad, mình có thử để nguyên code rồi bê vào functions.php thôi.

Chức năng bình luận hiện chỉ có thể hoạt động sau khi bạn đăng nhập!

Cloud
Trò chuyện
Tác giả Fox Theme