Mã nhúng & chia sẻ

Code tạo hộp hiển thị thời gian và ngày tháng